• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за публична общинска собственост към: 24.03.2019 23:25:47 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Вещни права
Концесионен договор
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
678514.02.20196785кв.Долни Воден, гр.Асеновград, Област Пловдив, ул."Захария" поз.им.№ 99088.501.159 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 99088.501.159 (девет девет нула осем осем.петстотин и едн379 451.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.чл.12, ал.5 от ЗОС     
678114.02.20196781гр. Асеновград, Област Пловдив, поз.им.№ 00702.527.220 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.527.220 (нула нула седем нула две.петстотин дваде3364.20 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.№ 6чл.12, ал.5 от ЗОС     
674829.11.20186748с.Долнослав, Община Асеновград, Област Пловдив, поз.им.№ 22839.100.338 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 22839.100.338 (две две осем три девет.сто.триста тридесет277.20 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.№ 66чл.12, ал.5 от ЗОС     
674729.11.20186747с.Долнослав, Община Асеновград, Област Пловдив, поз.им.№ 22839.100.337 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 22839.100.337 (две две осем три девет.сто.триста тридесет29.70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.№ 660чл.12, ал.5 от ЗОС     
674021.11.20186740гр. Асеновград, Област Пловдив, поз.им.№ 00702.535.3 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.535.3 (нула нула седем нула две.петстотин тридесет44 234.60 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.№чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 282 (1409 записа)Prev1234282Next v