• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за публична общинска собственост към: 22.09.2018 06:54:30 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Вещни права
Концесионен договор
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
669915.08.20186699с. П.Евтимово, Община Асеновград, Област Пловдив, поз.имот № 55590.111.188 по кад. картаПоземлен имот № 55590.111.188 (пет,пет,пет,девет,нула.сто и единадесет.сто осемдесет и осем) по ка401.30 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ изх.№ 660чл.12, ал.5 от ЗОС     
666329.06.20186663гр.Асеновград, Област Пловдив, кв."Баделема" поз.имот № 00702.523.375 по кад. картаПоземлен имот № 00702.523.375 (нула нула седем нула две. петстотин двадесет и три.триста седемдесет20 839.90 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож. №2 към ЗМДТ изх.№ 66чл.12,ал.5 от ЗОС     
666229.06.20186662гр.Асеновград, Област Пловдив, кв."Баделема" поз.имот № 00702.522.200 по кад. картаПоземлен имот № 00702.522.200 (нула нула седем нула две. петстотин двадесет и две.двеста) по кадастр177 603.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож. №2 към ЗМДТ изх.№ 6чл.12,ал.5 от ЗОС     
666129.06.20186661гр.Асеновград, Област Пловдив, кв."Баделема" поз.имот № 00702.522.148 по кад. картаПоземлен имот № 00702.522.148 (нула нула седем нула две. петстотин двадесет и две.сто четиридесет17 847.70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож. №2 към ЗМДТ изх.№ 66чл.12,ал.5 от ЗОС     
666029.06.20186660гр.Асеновград, Област Пловдив, кв."Баделема" поз.имот № 00702.522.147 по кад. картаПоземлен имот № 00702.522.147 (нула нула седем нула две.петстотин двадесет и две.сто четиридесет и с7497.30 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож. №2 към ЗМДТ изх.№ 6601чл.12,ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 281 (1402 записа)Prev1234281Next v