• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за публична общинска собственост към: 17.03.2018 18:26:34 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Вещни права
Концесионен договор
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
661027.02.20186610с.Добростан, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Ширната" поз.имот № 21676.43.110 по кад. картаПоземлен имот № 21676.43.110 (две едно шест седем шест. четиридесет и три.сто и десет) по кад.карта32.40 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 660102чл.12, ал.5 от ЗОС     
660927.02.20186609гр. Асеновград, Област Пловдив, ЖК"Св.Трифон" поз.им.№ 00702.516.507 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.516.507(нула нула седем нула две.петстотин и шестна10 955.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.№чл.12, ал.5 от ЗОС    В графа 8 "Номер и дата на съставени по-рано актове" се допълва: АПОС № 3734/29.07.2011г.
660515.02.20186605с.Добростан, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Ширната" поз.имот № 21676.43.109 по кад. картаПоземлен имот № 21676.43.109 (две едно шест седем шест. четиридесет и три.сто и девет) по кад.карта31.40 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 660102чл.12, ал.5 от ЗОС     
660415.02.20186604с.Добростан, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Ширната" поз.имот № 21676.43.102 по кад. картаПоземлен имот № 21676.43.102 (две едно шест седем шест. четиридесет и три.сто и две) по кад.карта н297.50 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
659807.02.20186598гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."Ал-Стамболийски", ул.Асен Карастоянов" поз.им.№ 00702.526.85 пСграда с кадастрален идентификатор 00702.526.85.9 (нула нула седем нула две.петстотин двадесет и ш4866.50 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.№ 6чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 278 (1388 записа)Prev1234278Next v