• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за публична общинска собственост към: 20.05.2018 18:15:11 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Вещни права
Концесионен договор
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
664516.05.20186645с.Избеглии, Община Асеновград, Област Пловдив, ул."Възраждане" поз.имот № 32341.35.426 по кад. каПоземлен имот с кадастрален идентификатор № 32341.35.426 (три две три четири едно.тридесет и пет.чет35 764.80 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож. №2 към ЗМДТ изх.№ 66чл.12,ал.5 от ЗОС    Помещение с площ от 50.60 кв.м и прилежаща тераса с площ от 15 кв.м - обособена част от имота се п
663718.04.20186637гр.Асеновград, Област Пловдив, ПЗ "Север" поз.имот № 00702.506.898 по кад. картаПоземлен имот № 00702.506.898 (нула нула седем нула две.петстотин и шест.осемстотин деветдесет и осе65 708.90 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож. №2 към ЗМДТ изх.№ 66чл.12,ал.5 от ЗОС     
662820.03.20186628с.Новаково, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Св.Марина" поз.имот № 51830.115.548 по кад. карПоземлен имот № 51830.115.548 (пет едно осем три нула.сто и петнадесет.петстотин четиридесет и осем)104.30 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
662720.03.20186627с.Новаково, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Елока" поз.имот № 51830.85.468 по кад. картаПоземлен имот № 51830.85.468 (пет едно осем три нула.осемдесет и пет.четиристотин шестдесет и осем)786.20 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
662620.03.20186626гр. Асеновград, Област Пловдив, бул."България" поз.им.№ 00702.508.155 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.508.155 (нула нула седем нула две.петстотин и осем.6482.60 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.№ 6чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 280 (1396 записа)Prev1234280Next v