• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за публична общинска собственост към: 19.06.2019 12:24:51 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Вещни права
Концесионен договор
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
681815.05.20196818с.Тополово, Община Асеновград, Област Пловдив, поз.имот № 72789.2.414 по кад. картаПоземлен имот № 72789.2.414 (седем две седем осем девет.две.четиристотин и четиринадесет) по кад.ка67.80 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 660103чл.12, ал.5 от ЗОС     
681715.05.20196817с.Тополово, Община Асеновград, Област Пловдив, поз.имот № 72789.2.413 по кад. картаПоземлен имот № 72789.2.413 (седем две седем осем девет.две.четиристотин и тринадесет) по кад.карта299.50 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
680317.04.20196803гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."Свети Димитър" поз.им.№ 00702.519.146 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.519.146 (нула нула седем нула две.петстотин и дев15 195 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№ 6601037139/16.04чл.12, ал.5 от ЗОС     
678514.02.20196785кв.Долни Воден, гр.Асеновград, Област Пловдив, ул."Захария" поз.им.№ 99088.501.159 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 99088.501.159 (девет девет нула осем осем.петстотин и едн379 451.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.чл.12, ал.5 от ЗОС     
678114.02.20196781гр. Асеновград, Област Пловдив, поз.им.№ 00702.527.220 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.527.220 (нула нула седем нула две.петстотин дваде3364.20 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.№ 6чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 283 (1412 записа)Prev1234283Next v