• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за публична общинска собственост към: 23.10.2017 09:00:21 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Вещни права
Концесионен договор
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
653513.10.20176535с.Добростан, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Картъла" поз.имот № 21676.42.126 по кад. картаПоземлен имот № 21676.42.126 (две едно шест седем шест. четиридесет и две.сто двадесет и шест) по к32.90 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 660102чл.12, ал.5 от ЗОС     
653413.10.20176534с.Добростан, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Разкапано корито" поз.имот № 21676.42.140 по кПоземлен имот № 21676.42.140 (две едно шест седем шест. четиридесет и две.сто и четиридесет) по кад11.50 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 660102чл.12, ал.5 от ЗОС     
653313.10.20176533с.Нови извор, Община Асеновград, Област Пловдив, местност "Елан тепе" поз.имот № 32398.22.262 поПоземлен имот № 32398.22.262 (три две три девет осем.двадесет и две.двеста шестдесет и две) по кадас5074.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
653213.10.20176532с.Новаково, Община Асеновград, Област Пловдив, местност "Локвата" поз.имот № 51830.64.166 по кадПоземлен имот № 51830.64.166 (пет едно осем три нула.шестдесет и четири.сто шестдесет и шест) по кад7101.60 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
653113.10.20176531с.Новаково, Община Асеновград, Област Пловдив, местност "Св.Марина" поз.имот № 51830.115.547 поПоземлен имот № 51830.115.547 (пет едно осем три нула.сто и петнадесет.петстотин четиридесет и седем1276.40 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 66010чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 274 (1369 записа)Prev1234274Next v