• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за публична общинска собственост към: 17.12.2017 13:36:21 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Вещни права
Концесионен договор
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
656511.12.20176565гр. Асеновград, Област Пловдив, ПЗ"Север" поз.им.№ 00702.528.102 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.528.102 (нула нула седем нула две.петстотин двадесе137 578.50 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож. № 2 към ЗМДТ изх.чл.12, ал.5 от ЗОС     
655828.11.20176558с.Добростан, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Ширната" поз.имот № 21676.42.141 по кад. картаПоземлен имот № 21676.42.141 (две едно шест седем шест. четиридесет и две.сто четиридесет и едно) п1.90 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 6601027чл.12, ал.5 от ЗОС     
655728.11.20176557с.Добростан, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Ширната" поз.имот № 21676.42.138 по кад. картаПоземлен имот № 21676.42.138 (две едно шест седем шест. четиридесет и две.сто тридесет и осем) по к1.60 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 6601027чл.12, ал.5 от ЗОС     
655628.11.20176556с.Добростан, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Ширната" поз.имот № 21676.42.137 по кад. картаПоземлен имот № 21676.42.137 (две едно шест седем шест. четиридесет и две.сто тридесет и седем) по1.70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 6601027чл.12, ал.5 от ЗОС     
655528.11.20176555с.Добростан, Община Асеновград, Област Пловдив, м."Ширната" поз.имот № 21676.42.136 по кад. картаПоземлен имот № 21676.42.136 (две едно шест седем шест. четиридесет и две.сто тридесет и шест) по к2.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 6601027чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 276 (1378 записа)Prev1234276Next v