• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за частна общинска собственост към: 22.04.2018 05:24:46 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Разпоредителни действия
Включен в търг.д-во
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
663918.04.20186639гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."6-ти януари" поз.им.№ 00702.514.415 по кад.картаСграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.5 (нула нула седем нула две.петстотин и четиринадес31 298.30 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, изх.№ 6601031170/21чл.12, ал.5 от ЗОС     
663818.04.20186638гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."6-ти януари" поз.им.№ 00702.514.415 по кад.картаСграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.4 (нула нула седем нула две.петстотин и четиринад35 626.80 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, изх.№ 6601031170/21чл.12, ал.5 от ЗОС     
663618.04.20186636гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."Градешница" поз.им.№ 00702.530.55 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.530.55 (нула нула седем нула две.петстотин и тридесе2844.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 66     С решение №55/12.06.1964г. на ГОНС - Асеновград е отстъпено право на строеж на Ламбри Иванов Георг
663518.04.20186635гр. Асеновград, Област Пловдив, м."Лаково" поз.им.№ 00702.26.35 по кад.картаПоземлен имот № 00702.26.35 (нула нула седем нула две. двадесет и шест.тридесет и пет) по кад.карта28.90 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от прилож. № 2 към ЗМДТ, изх.№ 660чл.12, ал.5 от ЗОС     
663418.04.20186634с.Врата, Община Асеновград, Област Пловдив, местност "Кабата" поз.имот №12992.10.151 по кадастралПоземлен имот с кадастрален идентификатор 12992.10.151 (едно две девет девет две.десет.сто петдесет1632.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 1194 (5969 записа)Prev12341194Next v