• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за частна общинска собственост към: 25.09.2017 14:39:18 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Разпоредителни действия
Включен в търг.д-во
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
652025.09.20176520с.Мулдава, Община Асеновград, Област Пловдив, местност "ГУДЯ" поземлен имот № 49309.13.94 по кадаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 49309.13.94 (четири девет три нула девет. тринадесет. девеза земя - 5747.60 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от прилож.№2 към ЗМДТчл.12, ал.5 от ЗОС     
651516.08.20176515с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.42.62 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.42.62 (две едно шест седем шест. четиридесет и две.ш82.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
651416.08.20176514с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.42.45 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.42.45 (две едно шест седем шест. четиридесет и две.ч14.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
651316.08.20176513с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.43.31 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.43.31 (две едно шест седем шест. четиридесет и три.т81.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
651216.08.20176512с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.43.30 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.43.30 (две едно шест седем шест. четиридесет и три.т35.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 1177 (5882 записа)Prev12341177Next v