• Обратно
  • Действия
    v
Действие  Търси: find .    
Главен регистър за частна общинска собственост към: 20.01.2018 06:47:15 ч.
Акт N
Съставен на
Досие
Местонахождение
Вид и описание на имота
Данъчна оценка
Права за управление
Разпоредителни действия
Включен в търг.д-во
Актове за общ.имот
Заповед за отписване
Забележки
659019.01.20186590с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.43.92 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.43.92 (две едно шест седем шест. четиридесет и три.д61.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
658919.01.20186589с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.43.87 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.43.87 (две едно шест седем шест. четиридесет и три.о360.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 660чл.12, ал.5 от ЗОС     
658719.01.20186587кв.Горни Воден, гр. Асеновград, Област Пловдив, поз.имот № 99087.12.21 по кадастралната картаПоземлен имот № 99087.12.21 (девет девет нула осем седем. дванадесет.двадесет и едно) по кад. карта5693.70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ изх.№ 660чл.12, ал.5 от ЗОС     
658619.01.20186586гр. Асеновград, Област Пловдив, ПЗ"Север" поз.им.№ 00702.506.110 по кад.картаПоземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.506.110 (нула нула седем нула две.петстотин и шест.8062.70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 66чл.12, ал.5 от ЗОС     
658515.01.20186585с.Добростан, Община Асеновград,Област Пловдив, местност "Ширната" поз.им.№ 21676.43.86 по кад.каПоземлен имот с кадастрален идентификатор 21676.43.86 (две едно шест седем шест. четиридесет и три.о69.60 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Прилож.№ 2 към ЗМДТ, изх.№ 6601чл.12, ал.5 от ЗОС     
Стр.: 1 - 1187 (5935 записа)Prev12341187Next v